Balti Uuringute Instituut

IBS
Instituudi peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi.
Oma tegevustega püüab IBS panustada teadmiste kasvu ning tõsta laiemat arusaama Eesti ja Läänemere regiooni ees laiemalt seisvatest arenguvõimalustest ja –väljakutsetest.

Balti Uuringute Instituudi peamiseks motoks on ühendada teooria praktikaga, mida edendab oma ala ekspertidest koosnev meeskond läbi viie peamise tegevussuuna:

Blogi