Andra Asser

Analüütik ja projektijuht

Andra töötab IBS analüütiku ja projektijuhina alates 2015. aasta algusest, kus tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on targa linna ning jätkusuutliku arenguga seonduv. Andral on Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke eriala magistrikraad, lisaks on ta veetnud aasta end täiendades Jaapanis, Kansai Gaidai ülikoolis, ning läbinud mitmeid täiendkoolitusi projektijuhtimise ja innovatsiooni valdkonnas. IBSis tegutseb Andra peamiselt rahvusvahelistes targa linna ja innovatsiooniprojektides eelkõige kodanike kaasamise ja koosloome, sotsiaalse innovatsiooni ning keskkonnasõbraliku liikuvuse teemadel. Kohaliku tasandi analüüsides ja uuringutes on tema valdkondadeks jätkusuutlik areng ja strateegiline planeerimine. Professionaalse tõlkijana panustab Andra IBSi töösse ka tõlkija ja keeletoimetajana.