Rene Tõnnisson

Juhatuse liige

Rene Tõnnisson on IBS juhatuse liige ja ta vastutab IBS rahvusvahelise koostöö arendamise eest. Rene Tõnnisson on olnud juhatuse liige ka Tartu Teaduspargis, Tartu Biotehnoloogiapargis, Baltic Innovatsiooniagentuuris (BIA), Connect Estonias. Ta on hetkel ka mitme Euroopa Komisjonile nõuandva kogu liige nagu näiteks Euroopa klastripoliitika ekspertgrupp ja 7. Raamprogrammis regionaalaspektide ekspertgrupp. Tema peamised uurimisvaldkonnad hõlmavad endas innovatsiooni ja teadmiste juhtimist, tehnoloogiasiiret, klastrite arengut ning tulevikuseiret. Alates 1996 aastast on Rene õpetanud ka Tartu Ülikoolis mitmeid Euroopa Liidu institutsioonidega ja poliitikate seotud kursusi.