Projektid

2020

Ajakirja Hea Kodanik mõjuanalüüs

Mõjuanalüüsi eesmärk on teada saada, kes paberkandjal ajakirja tellinutest seda tegelikult loevad, mida nad ajakirjast õpivad ja mis muutuks, kui ajakiri enam trükituna ei ilmuks.

Loe rohkem
2020

Kogukonnapraktika jätkusuutlikkuse hindamine

Hindamise eesmärk on saada teada, kuidas koolid näevad kogukonnapraktika programmi jätkusuutlikkust ja milline on nende hinnangul Vabaühenduste Liidu roll selles ning saada teada, kas ja kuidas on võimalik ning mõistlik hinnata programmis osalevate õpilaste hoiakute muutumist.

Loe rohkem