Lõimumisarutelud: kaardistame kolmandate riikide kodanike sisendit lõimumiskavasse

Balti Uuringute Instituut ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS viivad Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi üle-eestilisi lõimumisteemalisi arutelusid, millele kutsutakse osalema Euroopa kolmandate riikide kodanikke. Arutelud toimuvad Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus, vene ja inglise keeles. Arutelud viiakse läbi kodanikepaneeli ( ingl. k. citizenship panel) meetodi abil märtsis ja aprillis 2013.

Tartu, Narva ja Kohtla-Järve arutelusid viib läbi Balti Uuringute Instituut, vaata nende ja kõikide teiste kohtumiste toimumist täpsemalt siit.

Arutelude eesmärk on kaasata Eestis elavad Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega elanikud Eesti lõimumispoliitika kujundamisse. Sihtrühm on Eestis seaduslikul alusel elavad inimesed, kes on Euroopa kolmandate riikide kodanikud (EKRK).

Arutelude ettepanekuid analüüsitakse ja koondatakse eesti, vene ja inglise keeles ilmuvatesse raportitesse. Raportid avalikustatakse 2013. a. suve jooksul. Arutelu materjalid on oluliseks sisendiks uuele Eesti lõimumiskavale “Lõimuv Eesti 2020“, mis valmib 2013. aasta lõpus.

Arutelud viisid läbi Poliitikauuringute Keskus PRAXIS ja Balti Uuringute Instituut. Arutelude läbiviimist rahastati Euroopa Integratsioonifondi (75%) ja Kultuuriministeeriumi (25%) vahenditest.